Hautapaikan valinta


Hautapaikan valinta

Hautapaikan valinta tapahtuu hautausmaan työnjohtajan opastuksella ja on hyvin usein mahdollista tehdä samalla käynnillä kun ilmoitusta kuolemasta ollaan kirkkoherranvirastossa tekemässä. Myös muu ajankohta voidaan sopia.

Uusia hautoja annetaan seurakunnan ns. uudelta hautausmaa-alueelta siten että paikan voi siellä valita melko vapaasti karttaan merkityistä vapaista paikoista.

Jos ”suvulla” on jo olemassa oleva hautapaikka, niin aina ensin selvitetään mahdollisuus haudata siihen tai sen laajentamismahdollisuus mahdolliseen vieressä olevaan vapaaseen alueeseen.

Tällä hetkellä ei vanhalta alueelta luovuteta uusia hautapaikkoja (2010).


Arkkuhautaus tapahtuu kahteen syvyyteen (2,1 m ja 1,5m), ja aina pyritään siihen että ensin tehdään syvä hauta ja täten sen päälle jää vielä vapaa hautasija.

Lähtökohtana on että luovutetaan vain yksi hautapaikka jossa siis on kahdelle päällekkäiselle arkulle hautasija. Enintään kaksipaikkaisia hautoja voidaan luovuttaa (neljä hautasijaa).

Arkkuhautoihin voidaan sijoitta myös tuhkauurnia arkkujen lisäksi, useitakin.

 

Vanhan kirkon vieressä on alue johon haudataan vain tuhkauurnia ns. uurna-alue.

Arkkuja ei tälle alueelle haudata. Uurnahaudan syvyys on 0,7 m

Muistolehto, johon haudataan vain tuhka, sijaitsee kaikkien autuuksien kirkon pohjoispuolisella nurmialueella. Kirkon seinustalla on metalliristein merkitty kohta johon voi tuoda kukkia.

 

Sukuhautaan tai jo olemassa olevaan hautaan haudattaessa on haudan haltijan toimesta paikalla oleva kivi siirrettävä pois haudankaivuun tieltä siten että hauta saadaan talvella sulatettua 3-4 vrk ja sen jälkeen vielä jäisi viikko aikaa itse haudan kaivamiselle, tämä yksi viikko tarvitaan myös kesäaikana.

Kiven poistaa yleensä hautakiviliike, joka sitten samalla kuljettaa sen kaiverrettavaksi omiin tiloihinsa.

Seurakunnan toimesta ei suoriteta hautakivien siirtoja eikä oikaisuja, vaan suositellaan hautakiviliikkeiden käyttöä näissä töissä.


Hautauksen jälkeen 

Hautakumpu tasoitetaan ja kukat siivotaan pois seurakunnan toimesta 1-2 viikon kuluessa hautauksesta ja sen jälkeen voi asentaa hautakiven. Kesäaikana ei nurmikkoa tehdä mielellään ennen kuin kivi on asennettu, koska multaus ja kylvös yleensä menevät asennusvaiheessa piloille. Jos kiven asentamisajankohtaa halutaan oleellisesti myöhäistää, voidaan nurmikko tehdä pyydettäessä hetikin. Myöhäissyksyllä ei hautojen päällisiä mullata talven ajaksi.

Talvella hautakumpuja ei tasoiteta eikä lumen alle jääviä kukkia siivota ennen kevättä.

Keväällä hautakiviliikkeet selvittävät hautojen routa- ja tiiveystilanteen ennen kuin tuovat talven aikana tilattuja kiviä paikoilleen. Yleensä myös aina kysyvät kiven tarkan asennuspaikan työnjohdolta.

Seurakunnalla on puisia hautaristejä, joita saa väliaikaiskäyttöön veloituksetta esim, talvikaudeksi kun kiveä ei voi asentaa. Vainajan nimi saadaan halutessa ristiin tarrakirjoittimella tehdyllä liimatarralla.


Hautakiven koko ja muotoseikat

Yksittäisen hautapaikan leveydet vaihtelevat hiukan eri hautaosastoilla.

Kivien mittoja ei ole mitenkään tarkasti määrätty, mutta seuraavat mitat voisivat olla hyvänä ohjeena.

Vanhalla hautausmaalla on enimmäkseen 1,0m leveitä, mutta myös esim. 1,3m leveitä hautoja.

Kivien suurin leveys näillä hautaleveyksillä on n. 0,7 ja 1,0 m

Uuden alueen hautapaikkaleveys on 1,25m. ja kiven leveys enintään n.1,0m.

Pohjakivi saa olla kukka-aukolla varustettu, tai sen edessä voi olla kivistä tehty reunus kukille.

Jos hauta rakentuu useammista vierekkäisistä hautapaikoista, voi kiven leveys olla suurempi, esim. 2,5m haudassa enintään 1,5m leveä kivi.

Hautaustoimesta on syytä kysyä aina ohjetta, kun muistomerkki jotenkin poikkeaa ympäristön tai em. ohjeiden mukaisista kivistä.

Kivien korkeutta ei ole määritelty, mutta jos sen halutaan oleellisesti olevan korkeampi kuin lähistön yleisilme, niin on syytä ottaa hyväksyntä hautatoimen työnjohtajalta.

Joillakin alueilla ei ole sopivaa poiketa kovin paljoa yhtenäisestä ilmeestä, mutta yleisesti voi sanoa että monimuotoisuus ja ilmeikkyys eivät ole mitenkään pahasta.

Uurna-alueella suositus kiven suurimmiksi mitoiksi on n. 0,5m * 0,6m (suuntaan tai toiseen)