Hautausmaan ja puistoalueiden hoitoHautojen hoitaminen ja seurakunnan tarjoamat hoitosopimukset

Yleistä:

Hautojen kukkaistutukset ja hautakivet tulee pitää siisteinä.

Haudan hoitamisesta ja kiven suorana olemisesta vastaa haudan haltija.

Hoidon suorittaminen jää joko omaisten tai hoitosopimuksen kautta seurakunnan toteutettavaksi.

Hautojen nurmikot leikataan seurakunnan puolesta, mutta kivien ympärysruohot trimmeröidään muista kuin seurakunnan hoitamista haudoista vain 2-3 kertaa kesässä.

Hautakivien suoristaminen ja muut kiveen kohdistuvat huoltotyöt ovat aina haudan haltijan vastuulla. Seurakunnan toimesta ei kivitöitä ja suoristamisia tehdä.

Haudan haltija voi järjestää kivihuollon (oikaisu, puhdistukset, kaiverrukset ym.) joko hautakiviliikkeiden tai muualta hankkimansa työsuoritteen kautta (myös itse ja muut omaiset).

Hautakivi on haudan haltian omaisuutta ja se voidaan lopullisessa tarkoituksessa tuoda- tai viedä pois hautausmaalta ainoastaan seurakunnan suostumuksella.

 

Hoitosopimuksen sisältöä:

Seurakunta tarjoaa maksullisena palveluna haudanhoitosopimuksia seuraavan sisältöisesti.

Yhden-, viiden- ja kymmenen vuoden sopimukset.

Tarkemmat sopimuksenteon- ja hinnastotiedot hinnastosivulla

Hoito alkaa keväällä kesäkukkien istutuksella yleensä kesäkuun toisen viikon alussa.

Hautakukkina käytetään yleensä 4-5 eri kukkalajiketta (esim. Verenpisara, Samettiruusu, Annansilmä jne.). Kulloisiakin lajikkeita pyritään vuorottelemaan koko hautausmaa-alueella.

Omia kukkia voi hoitohautoihin tuoda, mutta niistä ei mitään erillistä rekisteriä pidetä, kuitenkin ne pyritään hoitamaan kuten seurakunnankin toimittamat kukat.

Mitään halvemmin hinnoiteltua ”kasteluhoitoa” seurakunta ei siis tarjoa.

Keväällä aikaisemmin istutetut esim. orvokit poistetaan kesäkukkien tieltä ja asetetaan muovipussiin hautakiven taakse josta ne voi sitten halutessaan viedä pois.

Kiviä ei järjestelmällisesti pestä vaan pyritään siihen että enimmät liat, kuten lintujen jätökset, siivotaan pois. täydellisempi pesu ja puhdistus on syytä kunkin tehdä tai teettää itse.

Hoitohautojen kivien ympärykset trimmeröidään muutaman kerran kesässä ja kukkapesien ympäriltä nypitään ruohoja hoito- ja kastelukierroksien aikana.

Kukat yleensä pystytään pitämään kunnossa syyskuulle asti ja pakkasten tai muun lakastumisen takia sitten siivotaan pois.

Lokakuun aikana kukkapesät havutetaan pyhäinpäivään mennessä.

Toukokuun aikana hoitohaudat siivotaan ja multaukset kunnostetaan, riippumatta siitä jatkuuko hoitosopimus vai ei.

Hoitosopimuksen päättymiset todetaan (merkit poistetaan) vasta kesäkukkien istutusvaiheessa.


Hautapaikan voi luovuttaa myös oma-aloitteisesti

Tarpeettomaksi katsomansa hautapaikan voi sen haltija luovuttaa takaisin seurakunnalle.

Luovutus on tehtävä kirjallisena kirkkoherranvirastossa. tai postitse ao. lomaketta käyttäen.

Kiven poistosta vastaa haudan haltija, mutta voi myös sopia hautausmaan työnjohdon kanssa että kiven poistaa seurakunta. Myös kiven jatkokäsittelystä on tässä tilanteessa sovittava, annetaanko kiviliikkeen käyttöön vai kaivetaanko maahan. hautausmaan läheisyyteen.


Hautausmaanhoidon käytäntöjä

Hautausmaan ja puistikkojen hoidossa pyritään saamaan alueen kokonaisnäkymä siistiksi ja alueen luonteeseen sopivaksi.

Yksityiskohtien tarkka hiominen ei ole mahdollista ja siihen ei voida keskittyä koska silloin yleisnäkymää ei pystytä pitämään hyvänä.

Hautausmaan ja siis hautojen päälliset ruohikot leikataan ajettavilla ruohonleikkureilla.

Hautakivien vierustat ja ahtaat paikat hoidetaan työnnettävillä pikkuleikkureilla.

Hautakivien sivuissa kasvavat ruohot trimmeröidään koko alueelta 2-3 kertaa kesässä.

Hoitohautakivien ympärykset vähän useammin, 5-6 kertaa ja kukka-aition reunojen ruohoja leikellään lisäksi käsityökaluilla kukkahoitokierrosten yhteydessä.

Kukkahoitokierrokseen kuuluu lisäksi kastelu, kitkeminen, mullan kuohkeutus ja kuolleiden kukanosien nyppimistä sekä kiven enempien likaisuuksien poishuuhtelua.

Keväällä tehdään nurmikko talven aikana kaivettujen hautojen (n. 50 kpl) päälle ja pitkin kesää korjaillaan painumia ja tehdään nurmikonpaikkauksia.

Arkkuhautojen pinnat painuvat usein hautauksen jälkeen ja varsinkin 10-30 vuotta hautaamisen jälkeen kun arkun kansi antaa myöden. näitä painumia pyritään korjaamaan, mutta aivan pieniin painumiin ei kannata heti puuttua, varsinkin jos nurmikko on hyvä. Painumat aiheuttavat usein hautakiven kallistumista, näihin ongelmiin on haudan haltijan itse puututtava ja tarpeen mukaan oikaistava ja nostettava kiveä. Seurakunnan puolesta sitten pyritään uusimaan multaus ja nurmikko

Kylvöksien kastelua pyritään tekemään jotta itäminen ja kasvu lähtisi etenemään.

Kesän kuivuuden aiheuttamien nurmikoiden kuolemista koko alueella ei kuitenkaan ole mitenkään mahdollista estää, siis kastella koko aluetta. Vain kylvökset pyritään pitämään kosteina.

Hiekkakäytävien kitkeminen suoritetaan pääasiassa traktorin perässä vedettävän käytäväharan avulla, mutta pikkukäytävät (alle 1,5m) joudutaan kitkemään käsiharan kanssa.

Käytävien reunat pyritään ruiskuttamaan kerran kesässä rikkakasvin poistoaineella, suojalevyä apuna käyttäen. Yksittäin käsin nyppimällä ei käytäviä ole tarkoituksenmukaista kitkeä ja siitä onkin täysin luovuttu.

Käytävät haravoidaan kitkemisien jälkeen ja kun puista on pudonnut oksia tai lehtiä.

Syksyisin käytäviä ei mitenkään ole mahdollista pitää puhtaina jatkuvasti, vaan ainoastaan muutama haravointikerta tehdään ennen lehtien loppumista.

Lehtien putoamiskautena ajetaan hautausmaa-alueella päivisin melkein tauotta lehtikerääjällä.

Lehtikerääjä ei pysty nostamaan lehtikasoja eikä paksua lehtikerrosta joten keräystä on suoritettava jatkuvasti.

Talvella hautausmaan käytävät aurataan lumisateen jälkeisenä päivänä, ainoastaan pääväylät ja pysäköintialueet aurataan aamulla.

Kaikkia hautausmaan käytäviä ei aurata ollenkaan.

Auraus tuottaa hautojen nurmikoille ja kukka-aitioihn soraa ja turpeita, joten sitä on syytä mahdollisuuksien mukaan välttää.

 

Kasteluvesi hautausmaan vesipisteisiin tulee Kokemäenjoesta ja on lämpimämpää kuin vesijohtovesi, eikä siis ole juomakelpoista.

Routa sulaa yleensä joskus toukokuun alkupäivinä ja vasta silloin vettä voidaan saada.

Syksyisin ensimmäiset yöpakkaset rikkovat vesipisteiden putkia ja venttiileitä, joten ne joudutaan sulkemaan vaikka päivällä olisikin lämmintä.

Hautausmaan huoltorakennuksesta voi noutaa vettä työaikana klo 7-15 , silloin kun vesipisteet hautausmaalla ovat suljettuna.

Jätteen lajittelussa pyydämme toimimaan siten että maatuva jäte lajitellaan erilleen kaatopaikkajätteestä. Molemmille on oma astia johon on merkitty ohjeellisesti eri jätelaatuja

Talviaikana on lisäksi kynttiläjätteen keräysastiat erikseen, sekä palavalle muoviosalle, että kynttilän metallikannelle,

Hautausmaan jäteastioihin ei saa tuoda talousjätteitä eikä eläinten jätöksiä.

 

Kulku hautausmaa-alueella

Hautausmaalla kulku on sallittu kävellen ja liikuntarajoitteiset tietenkin voivat käyttää pyöräkelkkaa.

Polkupyörällä, mopolla tai yleensä moottoriajoneuvolla ajo ei hautausmaalla ole sopivaa.

Pysäköinti on sallittu seurakunnan alueella merkittyihin pysäköintiruutuihin.

Erityisesti on huomattava että hautausmaalle johtavien teiden ja porttien tukkiminen pysäköimällä on kielletty. Huoltoajoneuvojen ja työkoneiden on voitava kulkea esteettä.

Kokemäenjoen suuntainen rantakäytävä on hautausmaa-aluetta eikä suinkaan kevyen liikenteen väylä.

Hautapaikkojen päällisnurmikoita kunnioitamme sen verran, ettei niitä turhaan tallota, eikä anneta niihin muodostua polkuja. Samoin istutusten läpi ei ole syytä kulkea vaan käytetään mahdollisuuksien mukaan käytäviä ja tyhjiä nurmikkoalueita.