Harjavallan seurakunnan rippikoulut 2016-2017


Harjavallan rippikouluihin otetaan ensisijassa Harjavaltalaisia ja Harjavallassa asuvia ja Harjavallassa koulua käyviä. 

Mikäli nuori käy rippikoulun vuotta myöhemmin, huoltajien on hyvä valpastua koulujen alettua ja ilmoittauduttava netin välityksellä. Ottakaa yhteys rippikoulusta vastaavaan teologiin Janiin.

Ryhmistä yksi on päivärippikoulu ja loput leirimuotoisia rippikouluja. Leirit tuttuun tapaan Eurajoen Kuivalahdella Tuulikarissa.

 

Rippikouluikäisten koteihin on lähetetty postissa tietoa tulevista ryhmävaihtoehdoista sekä ilmoittautumiskaavake. Ensisijassa toivomme kuitenkin rippikouluun hakeutumisen tapahtuvan internetin välityksellä, jolloin tietojen hallinta on sujuvampaa.

 

 

Hakeutuminen rippikouluun on päättynyt


 
 

Ryhmäjako ilmoitetaan on näkyvissä seurakunnan ilmoitustaululla ja kaikille nuorille ja huoltajille on lähetetty sähköpostia. Jos meillä ei ole ollut tiedossa molempien sähköpostiosoitetta, on tieto lähetetty vain toiselle.

Ryhmäjako ilmoitetaan näin, koska kaikki eivät halunneet tietoja kotisivuille.

Kaikki määräaikaan mennessä lähetetyt hakemukset huomioitiin samanarvoisina ja tänä vuonna tehtiin vain muutamia muutoksia alkuperäiseen toiveeseen.


Rippikoulu alkaa 29.9. kello 18


Kaikille rippikoululaisille yhteinen aloituskirkko 29.9. klo 18. Siellä nuoret saavat rippikoulun merkintävihon, jossa näkyy rippikoulun ohjelma ja muut tärkeät rippikoulun tiedot. Vanhemmat ja huoltajat ovat toivottuja mukaan tähän tilaisuuteen.

 

Kaikki rippikoululaiset osallistuvat 8.10.2016 Ristilukki-gospelkonserttiin, mikä järjestetään Nakkilan urheilutalolla. Harjavallasta yhteiskuljetus seurakuntatalolta.

 


 


Ystävällisin terveisin Harjavallan seurakunnan rippikouluasioista vastaava pappi

Jani Laaksonen