Ulkoläksyt


KRISTINUSKON ALKEETNämä ulkoläksyt opetellaan katekismustenttiin mennessä. Ulkoläksyjä on runsaasti. Niiden opiskeluun kannattaa suhtautua vakavasti. Osa ulkoluvuista on tuttuja ja ne oppii helposti. Muiden kohdalla vaaditaan enemmän paneutumista ja ajatusta. Ulkoläksyt on kirjoitettu niin, että ne olisi helppo painaa mieleensä.

Käskyt opiskellaan oikeassa järjestyksessä niin, että tiedät esim. monesko käsky on ”Älä tapa”, tai mikä on seitsemäs käsky.

Jos olet oppinut osan ulkoläksyistä jo vanhojen käännösten mukaan, se kelpaa meillekin.

Kirkkoherran apuneuvot ulkoläksyjen lukemiseen

 

Lataa ulkoläksyt kuunneltavassa muodossa

 


KYMMENEN KÄSKYÄ

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi.
    Sinulla ei saa olla muita jumalia.

2. Älä käytä väärin Herran,
    Jumalasi nimeä.

3. Pyhitä lepopäivä.

4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi

5. Älä tapa.

6. Älä tee aviorikosta.

7. Älä varasta.

8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.

9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.

10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa,
     työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä
     hänelle kuuluu.


PIENOISEVANKELIUMI (Joh 3.16)

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen,
vaan saisi iankaikkisen elämän.


USKONTUNNUSTUS

A) Minä uskon Jumalaan,
    Isään Kaikkivaltiaaseen
    taivaan ja maan Luojaan.

B) Ja Jeesukseen Kristukseen,
    Jumalan ainoaan Poikaan,
    meidän Herraamme,
    joka sikisi Pyhästä Hengestä,
    syntyi neitsyt Mariasta,
    kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
    ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
    astui alas tuonelaan,
    nousi kolmantena päivänä kuolleista,
    astui ylös taivaisiin,
    istuu Jumalan, Isän Kaikkivaltiaan oikealla puolella
    ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

C) Ja Pyhään Henkeen,
    pyhän yhteisen seurakunnan,
    pyhien yhteyden,
    syntien anteeksiantamisen,
    ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

(Uskontunnustuksessa on kolme pääosaa (A,B,C). Siinä ilmaistaan usko kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen)


HERRAN SIUNAUS

Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.


KASTE- JA LÄHETYSKÄSKY

Jeesus sanoo: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

ISÄ MEIDÄN -RUKOUS

Isä meidän, joka olet taivaissa.
    - Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
    - Tulkoon sinun valtakuntasi.
    - Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin
      taivaassa.
    - Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
    - Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin
      anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
    - Äläkä saata meitä kiusaukseen.
    - Vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen

(rukouksen aloituksen ja loppuylistyksen välissä on 7 pyyntöä)


Ulkoläksyt sekaisin -peli

Jos sinulta löytyy Android-puhelin tai tabletti niin voit opetella ja testata osaamistasi hauskalla pelillä:  ulkoläksyt sekaisin. Sen avulla voi harjoitella kolmea  rippikouluun kuuluvaa ulkoläksyä.  Sovellus löytyy Google playstoresta nimellä Ulkoläksyt sekaisin.

Ulkoläksyt sekaisin pelin lataaminen onnistuu myös tästä


Apuneuvoja ulkoläksyihin

Tuomon apuneuvoja ulkoläksyjen muistamiseen