Kuolema ja hautaan siunaaminen

 

HautausEnnen kuolemaa

Vaikka kuolema on vaikea ja ahdistavakin asia, on hyvä pohtia sitä jo silloin, kun on terve ja hyvissä voimissa. Keskustelemalla pelot hälvenevät ja on mahdollista ilmaista läheisilleen tärkeinä pitämiään asioita. Kun siitä on aikaisemmin keskustellut, aiheeseen on helpompi palata myös silloin, kun asia näyttää tulevan ajankohtaiseksi.

 

Yhteys seurakuntaan voidaan ottaa jo ennen läheisen kuolemaa. Kuolemaa kohti käyvä läheinen saattaa haluta keskustella papin kanssa. Hänen vuoteensa äärellä voidaan toimittaa ehtoollispalvelus tai mikäli hän on jo niin huonossa kunnossa, että ei pysty ehtoollista nauttimaan, voidaan toimittaa lyhyt rukoushetki, jossa saatamme hänet viimeiselle rajalle ja armollisen Jumalan haltuun. Kuoleman tapahduttua voidaan toimittaa rukoushetki (saattohartaus). Tämä tapahtuu usein myös siinä yhteydessä, kun vainajaa käydään katsomassa avoimella arkulla. Rukoushetken voi toimittaa muukin kuin pappi. Apua rukoushetken toimittamiseen löytyy täältä.

 

Kuoleman käytyä

Otetaan yhteys seurakuntaan. Ilmoitetaan kuolemasta ja sovitaan sanomakellojen soittamisesta, siunauksen ajankohdasta ja toimittajasta. Sovitaan hautapaikasta ja hautaustavasta: arkkuhautaus tai tuhkaus. Samalla sovitaan mahdollisesta muistotilaisuudesta ja tehdään tarvittavat varaukset, mikäli seurakuntataloa tarvitaan. Siunauksen toimittava pappi ottaa yhteyttä omaisiin ennen siunauspäivää. Hänen kanssaan käydään läpi siunaustilaisuuden kulku. Muistellaan poisnukkuneen läheisen elämää. Tämä keskustelu voidaan käydä papin työhuoneessa tai vainajan/omaisen kotona. Omaiset voivat ehdottaa virsiä ja musiikkia toimitukseen. Tarvittaessa musiikista on hyvä neuvotella kanttorin kanssa.  

 

Otetaan yhteys hautaustoimistoon ja heidän kanssa sovitaan mm. vainajan hakemisesta, siistimisestä, arkkuun laittamisesta, vainajan katsomisesta, kukkalaitteista jne. Eri vaiheissa läheiset voivat voimiensa mukaan olla mukana vaikuttamassa, mutta usein hautaustoimistoille annetaan valtuutus toimia näissä myös ilman omaisten mukanaoloa.

 

Seurakunnan virastosta annetaan omaisille moniste, jossa näkyy Harjavallan seurakunnan käytännöt hautaan saattamisen yhteydessä. Sama tiedote löytyy täältä: Surun raskaat askeleet

Hautaukseen liittyviä paikallisia käytäntöjä


Lue lisää kirkon sivuilta

Toimituksen kulku

Kuolema kohtaaminen koskettaa jokaista

Hautauksesta kirkon sivuilla