Kaste


Kirkon jäseneksi tullaan vain kasteen kautta. Kasteessa Jumala liittää ihmisen yhteyteensä, Kristuksen kirkon jäseneksi ja antaa kastetulle lahjaksi Pyhän Hengen.

Valtaosa suomalaisista kastetaan pieninä sylilapsina. Lapsi voidaan kastaa, kun ainakin toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon. 

Lapsen synnyttyä seurakunnasta lähetetään kirje ja lapsen tietoja koskeva rekisteröintikaavake. Kirje lähetetään lapsen äidin nimellä, mikäli hän kuuluu seurakuntaan.


Tutustuttuaan kirjeeseen vanhempia kehotetaan ottamaan yhteys seurakunnan kansliaan, jotta sovitaan kastepaikasta ja -ajasta. Suositus on, että lapsi kastetaan kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Kaste toimitetaan joko kirkossa, kotona tai esim. lapsen isovanhempien luona. Tavallisin kastepäivä on sunnuntai.


Ennen kastetta kastepapin kanssa käydään läpi rekisteröintikaavake (mm. lapsen nimi ja kummit) sekä keskustellaan kasteen sisällöstä ja juhlaan liittyvistä yksityiskohdista. Vanhempien on hyvä selvittää ennen papin tapaamista kummien täydelliset nimet ja seurakunta, jossa he ovat kirjoilla.


Jos lapsi kastetaan muualla kuin kotiseurakunnassa siitä on hyvä myös tiedottaa oman seurakunnan kansliaan.


Harjavallan seurakunnan käytännöt

 

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia. Heidän tulee olla rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Näiden lisäksi kummina voi olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon kuuluva henkilö, mikäli hänen kirkkonsa hyväksyy ev.lut. kirkon toimittaman kasteen (lapsikasteen). Mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan kuulumaton ei voi toimia lapsen kummina.


Kastettujen puolesta rukoillaan seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa.


Kirkkosalin lastentilassa on vuoden aikana  Harjavallan seurakunnan jäseneksi kastettujen puu. Puu kasvaa hedelmää sitä mukaan kun lapsia/aikuisia seurakunnan jäseneksi kastetaan (liitteeksi valokuva)


Aikuisen ja nuoren kaste

12-17 -vuotias nuori voidaan kastaa, vaikka vanhemmat eivät kuuluisikaan kirkkoon. Tällöin tarvitaan huoltajien ja nuoren oma kirjallinen suostumus. Nuorten ja aikuisen kastetta edeltää kristillinen opetus. Aikuiskaste on samalla konfirmaatio. Nuori voi käydä rippikoulun toisten ikäistensä nuorten kanssa. Aikuisille järjestetään yksityinen rippikoulu. Jos kyselijöitä on enemmän, aikuisista muodostetaan oma pienryhmä. Aikuisrippikouluun kuuluu yleensä noin 10 puolentoista tunnin tapaamista. 


Musiikki


Kastevirsiä voi etsiä nettivirsikirjasta


Suosittuja kastevirsiä ovat mm: 


216 Pyhä Isä Jumala, kuule meitä armossa

217 Täynnä kiitosta ja hämmennystä

218 Tuomme luokse Jeesukseen rakkaan lapsen pienoisen

219 Kasteen kirkas vesi on niin kuin lähde pohjaton

490 Mä silmät luon ylös taivaaseen

492 Ystävä sä lapsien

496 Oi Jeesus, ota syliisi

497 Kun äidit lapsiansa toi luokse Jeesuksen

499 Jumalan kämmenellä

503 Taivaan Isä suojan antaa


Uuteen virsikirjaan on otettu liiteosaan toimituksiin uusia lauluja:


806 Otsaani ja rintaani (sama sävel kuin 492 Ystäväsä lapsien)

807 Nimessä Herran pyydämme

808 Herra olet Luojani (sama sävel kuin 492 Ystävä sä lapsien)

809 Juhla on nyt riemullinen (sama sävel kuin 135 Jumala loi auringon, kuun)

810 Jo ennen syntymääni näit minut Jumala (sama sävel kuin 620 Sen suven suloisuutta)